peníze

Vše, co potřebujete vědět o komínech

Komín je jednou z nejnamáhanějších stavebních součástí domu. Pokud správně pochopíte, jak funguje a čemu musí čelit, budete obezřetnější při jeho údržbě, abyste odvrátili všechna rizika, která hrozí z jeho špatného technického stavu.

Odpadní voda odteče z domácnosti jakoukoli troubou s byť sebemenším klesáním. Důležité je, aby těsnila, nezamrzla a měla dostatečný průměr. Voda je hnána vpřed silou gravitace a ve svém pohybu je naprosto soběstačná.

S kouřem a párami z kotlového topeniště je to však jiné. Nedokážou se pohybovat samospádem, a tak potřebují tah komína. Ten svou silou odsává spaliny z topeniště a vynáší je nad střechu domu. Uvolněný prostor se v ohništi přes průduchy topného tělesa zaplňuje vzduchem v místnosti. To zajišťuje plynulost hoření. Pokud je tah přislabý, oheň nemá dostatek kyslíku na hoření a teplota v topeništi a kouřovodu klesá. To způsobuje srážení vody obsažené ve spalinách.

Je-li tah silný, horký vzduch opouští ohniště dříve, než předá teplo tělesu kamen nebo tepelnému výměníku. Spolu s ním odcházejí bez užitku hořlavé plyny, které nestihly shořet.

Tah musí být akorát
Tah komína vzniká na základě rozdílnosti hustoty plynů. Horké spaliny z topeniště jsou řidší než vzduch, takže stoupají přes komínový průduch vzhůru. Čím je teplota spalin vyšší, tím vyšší je tah komína. O to méně tepla ovšem z paliva dokážeme využít.

Čím je komín delší, tím vyšší má tah. Souvisí to s délkou sloupce spalin pohybujících se vzhůru. Toto pravidlo však neplatí neomezeně pro průměr průduchu. Zpočátku s rostoucím průměrem tah průduchu stoupá. Když však překročí jistou hranici, stěny průduchu tak ochlazují spaliny, že se jejich stoupání zpomaluje. Výsledkem je slábnutí tahu.

Síla tahu souvisí také s tím, v jaké míře povrch komínového průduchu brzdí stoupající plyny. Nejmenší překážky klade hladký povrch průduchu kruhového průřezu. Nejvíce brzdí stoupající plyny uhnutý, zděný komín čtvercového průřezu zanesený sazemi. Tah komína je závislý na teplotě spalin, jeho výšce a průřezu průduchu. Musí odpovídat požadavkům topného tělesa. Neplatí pravidlo, že čím je kouřovod hrubší a delší, tím lepší komín máme.

Úprava tahu má svá omezení
Upravit tah stávajícího komína je nákladné a komplikované. Pokud je tah o něco slabší, než je třeba, nástavbou lze v rozumné míře komín prodloužit. Pokud jde o komín zděný z pálených cihel, frézováním lze zvětšit jeho průřez. Neexistují žádné ventilátory, které by vytvořily pro horké spaliny umělý tah v komínu a zázraky nečekejte ani od různých rotačních hlavic, které slouží k odtahu horkého vzduchu z podkroví.

Pokud je tah silný, průřez komína lze upravit vložením vložky s menším průřezem. Jen málokdy se stává, že délku komína lze zkrátit. Topné těleso nelze stahovat na patra podle potřeby. Pokud je tah jen o málo vyšší, přibrzdit jej lze komínovou klapkou, která lokálně sníží průměr komínového průduchu přivřením.

V obou případech s sebou každá změna nese výdaje, takže je lepší přizpůsobit výběr topného tělesa stávajícímu komínu.

Extrémní námaha způsobuje opotřebení
Průduch komína podstupuje větší zátěž, než skalnatá brala bičovaná deštěm, větrem a sluneční palivou. Spaliny kromě neškodného oxidu uhličitého obsahují také množství agresivních plynů, které se ve spojení s vodní párou mění na silné žíraviny.

Pokud páry v komíně kondenzují, žíraviny se dostanou do přímého kontaktu s povrchem průduchu, na který chemicky působí. Zatímco některé způsobují jeho postupný rozklad a oslabování, jiné vytvářejí povlak, na kterém se zachycují pevné částice spalin. Jedná se o drobné částečky popelu a sazí, které se ukládají na stěnách.

Na stěny průduchu a komínové těleso působí také intenzivní změny teploty pohybující se řádově ve stovkách stupňů Celsia.

Materiály, ze kterých je komín postaven, se roztahují a stahují, což může v průběhu let vytvářet v materiálu drobné trhlinky.

Komín se však neopotřebovává pouze zevnitř. Pod stejnou zátěží je i jeho nadstřešní část vystavena povětrnostním podmínkám. I když tepelné rozdíly nejsou až tak intenzivní, chemická zátěž ze spalin je podobná jako v průduchu.

Related Articles

- Advertisement -pr clanky

Mohlo by Vás zajímat